You are currently viewing Hàn siêu âm, Khắc siêu âm

Hàn siêu âm, Khắc siêu âm

Hàn siêu âm như thế nào?

Hàn siêu âm sử dụng sóng rung tần số cao để truyền đến bề mặt của hai vật thể được hàn. Dưới áp lực, các bề mặt của hai vật thể cọ sát vào nhau tạo thành sự hợp nhất giữa các lớp phân tử. Hàn siêu âm thường được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp điện tử, công nghiệp y tế, công nghiệp thiết bị gia dụng, quần áo không dệt, vật tư văn phòng, công nghiệp đóng gói, công nghiệp đồ chơi, vv 

Khắc siêu âm như thế nào?

Khắc siêu âm sử dụng rung siêu âm tần số cao và cacbua silic đen để mài ngọc với nhau, do đó khắc và đúc nhanh, nhờ đó giảm chi phí chạm khắc ngọc, tốc độ nhanh và tốc độ vận chuyển cao.

20170803100451 0884 - Hàn siêu âm, Khắc siêu âm
Gốm áp điện sử dụng trong hàn siêu âm và khắc siêu âm

Trả lời