You are currently viewing Làm sạch siêu âm thế nào? và ứng dụng trong việc làm sạch siêu âm

Làm sạch siêu âm thế nào? và ứng dụng trong việc làm sạch siêu âm

Làm sạch siêu âm như thế nào?

Làm sạch siêu âm là sử dụng xâm thực, tăng tốc và dòng sóng siêu âm trực tiếp trong chất lỏng để ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến chất lỏng và bụi bẩn, do đó lớp bụi bẩn được phân tán, nhũ hóa và tước để đạt được mục đích làm sạch. Trong các chất tẩy rửa siêu âm hiện đang được sử dụng, xâm thực và dòng chảy trực tiếp được sử dụng thường xuyên hơn.

Ứng dụng làm sạch siêu âm trong đời sống

 Làm sạch siêu âm được sử dụng rộng rãi trong: xử lý phun bề mặt, công nghiệp máy móc, công nghiệp dược phẩm, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp đồng hồ và trang sức, công nghiệp quang học, công nghiệp in và nhuộm, các ngành công nghiệp khác.

20170803100712 8853 - Làm sạch siêu âm thế nào? và ứng dụng trong việc làm sạch siêu âm
Đá gốm áp điện trong máy làm sạch siêu âm

CÁC BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO CÁC SẢN PHẨM gốm áp điện TẠI ĐÂY

#gomapdien #gốmápđiện #độngcơgốmápđiện #ứngdụnggốmápđiện

Trả lời